pondělí, 22 březen 2021 09:08

Podnikové vzdělávání zaměstnanců.

Projekt Výzva č. 97 - Podnikové vzdělávání zaměstnanců Dopravního podniku města Děčína a.s.

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.
Tento projekt je finančně podpořen z prostředků EU.  Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013325