+420 412 709 511

CENÍK

Ceník pro MAD Děčín – zóna 301 Děčín platný od 1.9.2023

Ve vozidlech DPMD se odbavíte pomocí bezkontaktní platební karty (BBK), karty DÚK a v hotovosti.

 

Ceník jednotlivého jízdného v zóně 301 Děčín

Zóna

Jednotlivé jízdné placené hotovostí (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)

Jednotlivé jízdné placené elektronickou peněženkou nebo bezkontaktní bankovní kartou (Kč)

Časová
platnost 

Obyčejné 

Zlevněné*

Obyčejné

Zlevněné*

301 Děčín

24 Kč

 12 Kč

20,00 Kč

10 Kč

45 min

301 Děčín

72 Kč

36 Kč

66,00 Kč

33,00 Kč

1 den*

 

Ceník časového jízdného v zóně 301 Děčín

Výše jízdného placeného bezkontaktními bankovními kartami (BBK) ve vozidlech DPMD,a.s. na linkách MAD Děčín odpovídá výši jízdného placeného elektronickou peněženkou. Maximální limit plateb prostřednictvím BBK je 500.-Kč.

Tarifní jednice

7 denní (Kč)

30 denní (Kč)

90 denní (Kč)

365 denní (Kč)

Obyčejné

Zlevněné*

Obyčejné

Zlevněné*

Obyčejné

Zlevněné*

Obyčejné

Zlevněné*

jednozónové
301 Děčín*

168 Kč

84 Kč

600 Kč

300 Kč

1 600 Kč

800 Kč

5000 Kč

2 500 Kč

 

 Jednozónové časové jízdenky pro zónu 301 Děčín lze ukládat též na bezkontaktní bankovní karty (BBK). Tyto karty jsou však uznávány pouze na linkách MAD Děčín. Nelze je použít na ostatních linkách DÚK. Bližší informace o těchto kartách podává pouze dopravce DPMD,a.s.

1 den*:

Platí od zakoupení do 04:00 hodin následujícího dne.

Zlevněné*:

a) Děti a mládež 6-18 let: od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním průkazem nebo žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC

b) Žák a student 18-26: prokázání platným žákovským nebo studentským průkazem denního nebo prezenčního studia

c) Senioři nad 65 let: prokazování osobním průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem

d) ZTP, ZTP/P: nutný průkaz ZTP nebo ZTP/P

Bezplatná přeprava v zóně 301:

a) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P,

b) strážníci Městské policie v Děčíně v uniformě,

c) občané nad 70 let včetně s ročním bezplatným kupónem nahraným na jakékoli kartě DPMD,a.s, na BČK DUK nebo přiřazeným k platební kartě

d) držitelé Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského.

e) asistenti prevence kriminality Městské policie v předepsaném stejnokroji a po předložení průkazu zaměstnance

f) pracovníci střediska městských služeb v pracovní dny od 6:00 do 15:00 po předložení průkazu

Ceník přepravného

 

Cena

 

spoluzavazadlo, pes - 60 min

12 Kč

Přepravné placené hotovostně i z BBK a EP

spoluzavazadlo, pes - jednodenní do 4:00 následujícího dne

 

25 Kč

 (pouze jízdní doklady v papírové podobě) 

 

Kompletní SPP, tarifní podmínky a ceník  DÚK

 

Kontaktujte nás

  •  
    Dopravní podnik města Děčína, a.s.
    Děčín VI., Dělnická 106, PSČ 405 29
  •  
    Telefon: +420 412 709 511
    Fax: +420 412 542 309