+420 412 709 511

CENÍK

Ceník pro MAD Děčín – zóna 301 Děčín platný od 1.4.2022

Ve vozidlech DPMD se odbavíte pomocí bezkontaktní platební karty (BBK), karty DÚK a v hotovosti. 

 

Ceník jednotlivého jízdného v zóně 301 Děčín

Zóna

Jednotlivé jízdné placené hotovostí (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)

Jednotlivé jízdné placené elektronickou peněženkou nebo bezkontaktní bankovní kartou (Kč)

Časová
platnost 

Obyčejné

Zlevněné*

Obyčejné

Zlevněné*

301 Děčín

22 Kč

 11 Kč

18,00 Kč

9 Kč

45 min

301 Děčín

66 Kč

33 Kč

66,00 Kč

33,00 Kč

24 hod

 

Ceník časového jízdného v zóně 301 Děčín

Výše jízdného placeného bezkontaktními bankovními kartami (BBK) ve vozidlech DPMD,a.s. na linkách MAD Děčín odpovídá výši jízdného placeného elektronickou peněženkou. Maximální limit plateb prostřednictvím BBK je 500.-Kč.

Tarifní jednice

Sedmidenní (Kč)

Třicetidenní (Kč)

Devadesátidenní (Kč)

Obyčejné

Zlevněné*

Obyčejné

Zlevněné*

Obyčejné

Zlevněné*

jednozónové
301 Děčín*

149 Kč

74 Kč

541 Kč

270 Kč

1 423 Kč

711 Kč

 

 Jednozónové časové jízdenky pro zónu 301 Děčín lze ukládat též na bezkontaktní bankovní karty (BBK) a původní karty DPMD,a.s. používané před vstupem DPMD,a.s. do DÚK; tyto karty jsou však uznávány pouze na linkách MAD Děčín; nelze je použít na ostatních linkách DÚK. Bližší informace o těchto kartách podává pouze dopravce DPMD,a.s.

Zlevněné*:

a) Děti a mládež 6-18 let: od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním průkazem nebo žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC

b) Žák a student 18-26: prokázání platným žákovským nebo studentským průkazem denního nebo prezenčního studia

c) Senioři nad 65 let: prokazování osobním průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem

d) ZTP, ZTP/P: nutný průkaz ZTP nebo ZTP/P

Bezplatná přeprava v zóně 301:

a) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P,

b) strážníci Městské policie v Děčíně v uniformě,

c) občané nad 70 let včetně s ročním bezplatným kupónem nahraným na jakékoli kartě DPMD,a.s, na BČK DUK nebo přiřazeným k platební kartě

d) držitelé Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského.

e) asistenti prevence kriminality Městské policie v předepsaném stejnokroji a po předložení průkazu zaměstnance

f) pracovníci střediska městských služeb v pracovní dny od 6:00 do 15:00 po předložení průkazu

Ceník přepravného

 

Cena

 

spoluzavazadlo, pes - 60 min

12 Kč

Přepravné placené hotovostně i z BBK a EP

spoluzavazadlo, pes - jednodenní do 4:00 následujícího dne

 

25 Kč

 (pouze jízdní doklady v papírové podobě) 

kolo - nepřestupné - platí pro 1 spoj

 

25 Kč

 

 

Kompletní SPP, tarifní podmínky a ceník  DÚK

 

Kontaktujte nás

  •  
    Dopravní podnik města Děčína, a.s.
    Děčín VI., Dělnická 106, PSČ 405 29
  •  
    Telefon: +420 412 709 511
    Fax: +420 412 542 309