Výzva pro cestující  MAD v Děčíně, přes přijatá opatření platná od 16. 3. 2020 se na Vás jménem vedení společnosti DPmD a.s. obracíme s následující prosbou:  
 • používejte již nyní roušky, šátky či jakékoliv jiné zakrytí úst a nosu při cestování v autobusech a při čekání na zastávkách, v dohledné době to bude stejně  povinností každého cestujícího
 • využívejte MAD, která je nyní zdarma, maximálně racionálně v omezené míře, je-li to z Vaší strany alespoň trochu možné
 • dodržujte veškerá doporučení a nařízení vydaná dopravcem, případně jinými institucemi 

Jedině tak je možné zachovat stávající rozsah dopravy a dopravní obslužnosti při respektování Vašich potřeb. 
Pro doplnění již přijatých opatření a pocit Vašeho bezpečí je třeba uvést, že naše autobusy jsou denně dezinfikovány, začíná se navíc provádět i dezinfekce  generátory ozónu, na všech konečných zastávkách jsou pak autobusy pravidelně větrány.

Děkujeme za respekt a úctu především k našemu jízdnímu personálu.


 
 
Na základě nařízení vlády a v návaznosti na přijatá opatření v ostatních dopravních podnicích se snahou o maximální ochranu zdraví našich zaměstnanců a cestujících jsou s platností od 16. 3. 2020 přijata následující opatření. 

 • Ruší se nástup předními dveřmi do všech autobusů dopravního podniku a zároveň se vytváří ochranná zóna pro řidiče
 • Zavádí se nástup prostředními a zadními dveřmi do autobusů dopravního podniku
 • Zavádí se bezplatná přeprava všech cestujících na linkách DPmD, a.s.
 • Uzavírá se předprodej jízdenek v Uhelné ul. čp. 1, v Děčíně IV  (předprodej DSÚK v provozu od 17.03.2020) 
 • Ruší se noční linky č. 232 a  233
 • Na základě dřívějšího rozhodnutí jsou zrušeny školní spoje (více informací zde)
 • V případě nedostatku jízdního personálu může být zaveden sobotní nebo nedělní jízdní řád i ve všedních dnech
 • Posiluje se infolinka 412 705 550 a 412 705 555
Veškerá tato opatření platí do odvolání
ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ K PREVENCI PŘED ONEMOCNĚNÍM KORONAVIREM

ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ K PREVENCI PŘED ONEMOCNĚNÍM KORONAVIREM