Ceny jízdného a tarifní podmínky ve vnitrostátní silniční linkové dopravě provozované DpmD, a.s. platné od 1.1.2015

 
 
 
 
Platba v hotovosti

Tarifní vzdálenost (km) Obyčejné jízdné  (Kč) Zlevněné jízdné  1 (Kč) Zlevněné jízdné  2 (Kč) Zlevněné jízdné  3 (Kč) Zlevněné jízdné  4 (Kč)

0 – 4 11,- 5,- 4,- 8,- 2,-
5 – 7 15,- 7,- 5,- 11,- 3,-
8 - 10 19,- 9,- 7,- 14,- 4,-
11 - 13 22,- 11,- 8,- 16,- 5,-
14 - 17 26,- 13,- 9,- 19,- 6,-
18 - 20 30,- 15,- 11,- 22,- 7,-
21 - 25 34,- 17,- 12,- 25,- 8,-
26 - 30 40,- 20,- 15,- 30,- 10,-
31 - 35 46,- 23,- 17,- 34,- 11,-
36 - 40 51,- 25,- 19,- 38,- 12,-
41- 45 57,- 28,- 21,- 42,- 14,-
46 - 50 63,- 31,- 23,- 47,- 15,-
51 - 55 68,- 34,- 25,- 51,- 17,-
56 - 60 74,- 37,- 27,- 55,- 18,-

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně 15% DPH
 
     
 
 
 
Platba elektronickou peněženkou

Tarifní vzdálenost (km) Obyčejné jízdné  (Kč) Zlevněné jízdné  1 (Kč) Zlevněné jízdné  2 (Kč) Zlevněné jízdné  3 (Kč) Zlevněné jízdné  4 (Kč)

0 – 4 9,90 4,50 3,60 7,20 1,80
5 – 7 13,50 6,30 4,50 9,90 2,70
8 - 10 17,10 8,10 6,30 12,60 3,60
11 - 13 19,80 9,90 7,20 14,40 4,50
14 - 17 23,40 11,70 8,10 17,10 5,40
18 - 20 27,00 13,50 9,90 19,80 6,30
21 - 25 30,60 15,30 10,80 22,50 7,20
26 - 30 36,00 18,00 13,50 27,00 9,00
31 - 35 41,00 20,70 15,30 30,60 9,90
36 - 40 45,90 22,50 17,10 34,20 10,80
41- 45 51,30 25,20 18,90 37,80 12,60
46 - 50 56,70 27,90 20,70 42,30 13,50
51 - 55 61,20 30,60 22,50 45,90 15,30
56 - 60 66,60 33,30 24,30 49,50 16,20

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně 15% DPH
 
  Vysvětlivky:  
  Zlevněné jízdné 1 – děti od dovršení 6 let do 15 let věku, rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí umístěných v ústavech a dovozné za psa  
  Zlevněné jízdné 2 – žákovské jízdné pro děti od 6 let do 15 let určené pro dopravu do škol (platí pouze se žákovským průkazem a neplatí v měsíci červenci a srpnu)  
  Zlevněné jízdné 3 – žákovské jízdné pro žáky a studenty od 15 let do 26 let určené pro dopravu do škol, internátů a kolejí (platí pouze se žákovským průkazem a neplatí v měsíci červenci a srpnu)  
  Zlevněné jízdné 4 – držitelé průkazu ZTP a ZTP/P  
 
 
   
 
Zavazadlo o rozměrech větších než 20x30x50 cm, kočárek bez dítěte, jízdní kolo:

Tarifní vzdálenost (km) Platba v hotovosti  (Kč) Platba el. peněženkou (Kč) Kočárek s dítětem
0 - 60 7,- 6,- zdarma

 
     
  Na území města Děčína platí ceny dle tarifní vzdálenosti (5-7) při platbě v hotovosti a v případě výstupu do druhé zastávky od stanice nástupu ceny dle tarifní vzdálenosti (0-4).  Na všech linkách platí jízdenka REGIONet Labe – Elbe. Pracoviště předprodeje jízdenek se nachází na autobusovém náraží v Uhelné ulici, Děčín IV. Dobíjení čipových karet a zakoupení jízdenky REGIONet Labe – Elbe je také možné na čerpací stanici  DpmD, a.s. na Dělnické ulici, v Děčíně VI. Úplné znění tarifních a smluvních přepravních podmínek pro veřejnou silniční osobní dopravu je přístupné zde pod tímto odkazem  
     
   
     
  CENY ČASOVÝCH JÍZDENEK PLATNÉ OD 1. 1.2015  
     
 

ČASOVÉ JÍZDENKY ZLEVNĚNÉ I (PLATÍ VE VŠECH PÁSMECH)
(děti od 6ti do 15ti let)
pásmo / kupón  
0 – 1 0 - 3
15 denní 120,- Kč 120,- Kč
30 denní 220,- Kč 220,- Kč
90 denní 540,- Kč 540,- Kč
180 denní 960,- Kč 960,- Kč

 
     
     
 

ČASOVÉ JÍZDENKY – OBČANSKÉ
( osoby starší 15ti let )
pásmo / kupón    
0 – 1 0 - 3
7 denní 135,- Kč 150,- Kč
15 denní 260,- Kč 290,- Kč
30 denní 490,- Kč 570,- Kč
90 denní 1 290,- Kč 1 560,- Kč
180 denní 2 290,- Kč 2 830,- Kč

 
     
     
 

ČASOVÉ JÍZDENKY ZLEVNĚNÉ II
( žáci starší 15ti a studenti do 26ti let, občané nad 70 let od 2. pásma  )
pásmo / kupón    
0 – 1 0 - 3
15 denní 120,- Kč 165,- Kč
30 denní 220,- Kč 320,- Kč
90 denní 540,- Kč 860,- Kč
180 denní 960,- Kč 1 550,- Kč

 
     
     
 

ČASOVÉ JÍZDENKY ZLEVNĚNÉ III
(občané nad 70 let, držitelé zlaté plakety Dr. Jánského  v pásmu, 0 a 1 )
pásmo / kupón  
0 – 1
30 denní 110,- Kč
90 denní 270,- Kč
180 denní 480,- Kč
365 denní 800,- Kč
 
     
     
 

ČASOVÉ JÍZDENKY ZLEVNĚNÉ
(občané nad 75 let v pásmu, členové Konfederace politických vězňů v pásmu 0 a 1 )
pásmo / kupón  
0 – 1
30 denní 55,- Kč
90 denní 135,- Kč
180 denní 240,- Kč
365 denní 360,- Kč
 
     
     
 

ČASOVÉ JÍZDENKY – PŘENOSNÉ
pásmo / kupón    
0 – 1 0 - 3
15 denní 390,- Kč 430,- Kč
30 denní 790,- Kč 840,- Kč
90 denní 1 990,- Kč 2 280,- Kč

 
     
  SEZNAM ZASTÁVEK A PLATNOST JEDNOTLIVÝCH ČASOVÝCH JÍZDENEK PRO DANÁ PÁSMA  
     
 
                   
 

pásmo / platnost

 

0

0

 

1

3


   

0-1

Město Děčín

 

 

 

 


 

3

Jílové,Martiněves; Jílové,Martiněves,rozc.; Těchlovice; Těchlovice,Přerov; Těchlovice,rozc.; Těchlovice,Zadní Lhota; Benešov n.Pl.,nám.;Benešov n.Pl.,u čerp.st.; Benešov n.Pl.,záv.I; Jílové,Kamenec; Jílové,Modrá; Jílové,nám.; Jílové,papírny; Jílové,Modrá,Lidový dům;; Malá Veleň,Soutěsky; Malá Veleň,Jedlka,rozc.; Malá Veleň,Jedlka,záv.;. + Město Děčín

 

 

 

 
     
     
     
   
     
  aktualizováno 10.04.2019 8:00