Ceny jízdného a tarifní podmínky v městské autobusové dopravě provozované DpmD, a.s.  platné od 1. 9. 2018

 
     
  V rámci sbližování tarifních podmínek s integrovanou dopravou Ústeckého kraje DÚK dojde od 1. 9. 2018 ke změně tarifu.  
     
  V autobusech DPMD je spuštěna i elektronická kontrola papírových jízdenek vydaných v autobusech DPMD. Jízdenku vybavenou kódem postačí přiložit ke čtečce, která je umístěna ve spodní části oranžového validátoru, chvíli vyčkat a odbavovací zařízení jízdenku přečte a zkontroluje její časovou a prostorovou platnost.  
     
  Způsoby a možnosti odbavení  
     
 
Ceník jednotlivého jízdného jednozónového v zóně 301 Děčín
Zóna Jednotlivé jízdné placené hotovostí (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Jednotlivé jízdné placené elektronickou peněženkou (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Časová
platnost 
Obyčejné nad 15 let Zlevněné* Obyčejné nad 15 let Zlevněné*
301 Děčín 20 Kč  5 Kč 15,00 Kč 4,50 Kč 45 min
301 Děčín 60 Kč 15 Kč 60,00 Kč 13,50 Kč 24 hod
Výše jízdného placeného bezkontaktními bankovními kartami (BBK) ve vozidlech DPMD,a.s. na linkách MAD Děčín odpovídá výši jízdného placeného elektronickou peněženkou. Maximální limit plateb prostřednictvím BBK je 500.-Kč.
 
  Zlevněné*:

a) Děti a mládež 6-18 let: od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním průkazem nebo žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC
b) Žák a student 18-26: prokázání platným žákovským nebo studentským průkazem denního nebo prezenčního studia
c) Senioři nad 65 let: prokazování osobním průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem
d) ZTP, ZTP/P: nutný průkaz ZTP nebo ZTP/P
e) Členové Konfederace politických vězňů ČR.

Poloviční: nárok se prokazuje průkazem totožnosti a průkazem, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno.

 
   
     
  Bezplatná přeprava v zóně 301  
    a) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P,
b) strážníci Městské policie v Děčíně v uniformě,
c) občané nad 70 let včetně,
d) držitelé Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského.
 
    e) asistenti prevence kriminality Městské policie v předepsaném stejnokroji a po předložení průkazu zaměstnance
f) pracovníci střediska městských služeb v pracovní dny od 6:00 do 15:00 po předložení průkazu
 
       
 
Ceník přepravného 
    Cena   
spoluzavazadlo, pes - 60 min   10 Kč Přepravné placené hotovostně i z EP
spoluzavazadlo, pes - jednodenní do 4:00 následujícího dne   20 Kč  (pouze jízdní doklady v papírové podobě) 
kolo - nepřestupné - platí pro 1 spoj   20 Kč  
 
     
   
 
Ceník časového jízdného v zóně 301 Děčín
Tarifní jednice Sedmidenní (Kč) Třicetidenní (Kč) Devadesátidenní (Kč) Roční (Kč)
jízdní doklady v papírové podobě i na bázi BČK DÚK,
lze platit hotovostí i elektronickou peněženkou BČK DÚK
jízdní doklady v papírové podobě i na bázi BČK DÚK,
lze platit hotovostí i elektronickou peněženkou BČK DÚK
jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK,
lze platit hotovostí i elektronickou peněženkou BČK DÚK
pouze na bázi BČK DÚK placené hotovostí nebo z elektronické peněženky BČK DÚK
 

Obyčejné nad 15 let

Zlevněné* Obyčejné nad 15 let Zlevněné* Obyčejné nad 15 let Zlevněné* Zaměstnanecké
jednozónové
301 Děčín*
135 Kč 33 Kč 490 Kč 122 Kč 1 290 Kč 322 Kč 250 Kč
 
   
     
 
 
**Jednozónové časové jízdenky pro zónu 301 Děčín lze ukládat též na bezkontaktní bankovní karty (BBK) a původní karty DPMD,a.s. používané před vstupem DPMD,a.s. do DÚK; tyto karty jsou však uznávány pouze na linkách MAD Děčín; nelze je použít na ostatních linkách DÚK. Bližší informace o těchto kartách podává pouze dopravce DPMD,a.s.

a) Děti a mládež 6-18 let: od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním průkazem nebo žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC
b) Žák a student 18-26: prokázání platným žákovským nebo studentským průkazem denního nebo prezenčního studia
c) Senioři nad 65 let: prokazování osobním průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem
d) ZTP, ZTP/P: nutný průkaz ZTP nebo ZTP/P
e) Členové Konfederace politických vězňů ČR.

Poloviční: nárok se prokazuje průkazem totožnosti a průkazem, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno.

 
     
     
 
Ceník jednodenního časového jízdného síťového
Tarifní jednice Jízdné placené hotovostně i z el. peněženky
(pouze jízdní doklady v papírové podobě)
Časová platnost 
Obyčejné nad 15 let ZLEVNĚNÉ ZTP, ZTP/P
jednodenní celosíťové 130 Kč 32 32 Kč platí v den nákupu a do 4:00 hod následujícího dne

a) Děti a mládež 6-18 let: od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním průkazem nebo žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC
b) Žák a student 18-26: prokázání platným žákovským nebo studentským průkazem denního nebo prezenčního studia
c) Senioři nad 65 let: prokazování osobním průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem
d) ZTP, ZTP/P: nutný průkaz ZTP nebo ZTP/P
e) Členové Konfederace politických vězňů ČR.

Poloviční: nárok se prokazuje průkazem totožnosti a průkazem, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno.

ZTP, ZTP/P: nutný průkaz ZTP nebo ZTP/P
 
     
     
  Ceník jednotlivého jízdného  
 
Tarifní jednice Jednotlivé jízdné placené hotovostí (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Jednotlivé jízdné placené elektronickou peněženkou (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Časová
platnost 
Obyčejné nad 15 let Zlevněné* Poloviční ZTP, ZTP/P Obyčejné nad 15 let Zlevněné* Poloviční ZTP, ZTP/P
0-2*  13 Kč 3 Kč 6 Kč 3 Kč 11,70 Kč 2,70 Kč 5,40 2,70 Kč 45
min
3-4  15 Kč 3 Kč 7 Kč 3 Kč 13,50 Kč 2,70 Kč 6,30 Kč 2,70 Kč
5-6 17 Kč 4 Kč 8 Kč 4 Kč 15,30 Kč 3,60 Kč 7,20 Kč 3,60 Kč
7-8 19 Kč 4 Kč 9 Kč 4 Kč 17,10 Kč 3,60 Kč 8,10 Kč 3,60 Kč 60
min
9-10  21 Kč 5 Kč 10 Kč 5 Kč 18,90 Kč 4,50 Kč 9,00 Kč 4,50 Kč
11-12  23 Kč 5 Kč 11 Kč 5 Kč 20,70 Kč 4,50 Kč 9,90 Kč 4,50 Kč 90
min
13-14  25 Kč 6 Kč 12 Kč 6 Kč 22,50 Kč 5,40 Kč 10,80 Kč 5,40 Kč
15-16  27 Kč 6 Kč 13 Kč 6 Kč 24,30 Kč 5,40 Kč 11,70 Kč 5,40 Kč
17-18  30 Kč 7 Kč 15 Kč 7 Kč 27,00 Kč 6,30 Kč 13,50 Kč 6,30 Kč
19-20  32 Kč 8 Kč 16 Kč 8 Kč 28,80 Kč 7,20 Kč 14,40 Kč 7,20 Kč
21-22 34 Kč 8 Kč 17 Kč 8 Kč 30,60 Kč 7,20 Kč 15,30 Kč 7,20 Kč 120
min
23-24  36 Kč 9 Kč 18 Kč 9 Kč 32,40 Kč 8,10 Kč 16,20 Kč 8,10 Kč
25-26  38 Kč 9 Kč 19 Kč 9 Kč 34,20 Kč 8,10 Kč 17,10 Kč 8,10 Kč
27-28  40 Kč 10 Kč 20 Kč 10 Kč 36,00 Kč 9,00 Kč 18,00 Kč 9,00 Kč
29-30  42 Kč 10 Kč 21 Kč 10 Kč 37,80 Kč 9,00 Kč 18,90 Kč 9,00 Kč
31-32  44 Kč 11 Kč 22 Kč 11 Kč 39,60 Kč 9,90 Kč 19,80 Kč 9,90 Kč 180
min
33-34  46 Kč 11 Kč 23 Kč 11 Kč 41,40 Kč 9,90 Kč 20,70 Kč  9,90 Kč
35-36  49 Kč 12 Kč 24 Kč 12 Kč 44,10 Kč 10,80 Kč 21,60 Kč 10,80 Kč
37-38 51 Kč 12 Kč 25 Kč 12 Kč 45,90 Kč 10,80 Kč 22,50 Kč 10,80 Kč
39-40  53 Kč 13 Kč 26 Kč 13 Kč 47,70 Kč 11,70 Kč 23,40 Kč 11,70 Kč
41-42 55 Kč 13 Kč 27 Kč 13 Kč 49,50 Kč 11,70 Kč 24,30 Kč 11,70 Kč
43-44  57 Kč 14 Kč 28 Kč 14 Kč 51,30 Kč 12,60 Kč 25,20 Kč 12,60 Kč
45-46 59 Kč 14 Kč 29 Kč 14 Kč 53,10 Kč 12,60 Kč 26,10 Kč 12,60 Kč
47-48 61 Kč 15 Kč 30 Kč 15 Kč 54,90 Kč 13,50 Kč 27,00 Kč 13,50 Kč
49-50 63 Kč 15 Kč 31 Kč 15 Kč 56,70 Kč 13,50 Kč 27,90 Kč 13,50 Kč
51-55 69 Kč 17 Kč 34 Kč 17 Kč 62,10 Kč 15,30 Kč 30,60 Kč 15,30 Kč
56-60 74 Kč 18 Kč 37 Kč 18 Kč 66,60 Kč 16,20 Kč 33,30 Kč 16,20 Kč 240
min
61-65 75 Kč 18 Kč 37 Kč 18 Kč 67,50 Kč 16,20 Kč 33,30 Kč 16,20 Kč
66-70 84 Kč 21 Kč 42 Kč 21 Kč 75,60 Kč 18,90 Kč

37,80 Kč

18,90 Kč
71-75 90 Kč 22 Kč 45 Kč 22 Kč 81,00 Kč 19,80 Kč 40,50 Kč 19,80 Kč
76-80 95 Kč 23 Kč 47 Kč 23 Kč 85,50 Kč 20,70 Kč 42,30 Kč 20,70 Kč
nad 80 Cestující využijí jednodenního časového jízdného síťového  
 
     
  ** neplatí na linkách MHD  
  Zlevněné*  
  Děti a mládež 6-18 let: od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním průkazem nebo žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC
Žák a student 18-26: prokázání platným žákovským nebo studentským průkazem denního nebo prezenčního studia
Senioři nad 65 let: prokazování osobním průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem
ZTP, ZTP/P: nutný průkaz ZTP nebo ZTP/P
Poloviční: nárok se prokazuje průkazem totožnosti a průkazem, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno.
 
     
  Ceník časového jízdného  
 
Tarifní jednice Sedmidenní (Kč) Třicetidenní (Kč) Devadesátidenní (Kč)
jízdní doklady v papírové podobě i na bázi BČK DÚK,
lze platit hotovostí i elektronickou peněženkou BČK DÚK
jízdní doklady v papírové podobě i na bázi BČK DÚK,
lze platit hotovostí i elektronickou peněženkou BČK DÚK
jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK,
lze platit hotovostí i elektronickou peněženkou BČK DÚK
Obyčejné nad 15 let Zlevněné* Obyčejné nad 15 let Zlevněné* Obyčejné nad 15 let Zlevněné*
0-2* 98 Kč 23 338 Kč 78 Kč     910 Kč 210
3-4 113 Kč 23 390 Kč 78 Kč  1 050 Kč 210 Kč
5-6 128 Kč 30 442 Kč 104 Kč  1 190 Kč 280 Kč
7-8 143 Kč 30 494 Kč 104 Kč  1 330 Kč 280 Kč
9-10 158 Kč 38 Kč 546 Kč 130 Kč  1 470 Kč 350 Kč
11-12 173 Kč 38 Kč 598 Kč 130 Kč  1 610 Kč 350 Kč
13-14 188 Kč 45 Kč 650 Kč 156 Kč  1 750 Kč 420 Kč
15-16 203 Kč 45 Kč 702 Kč 156 Kč  1 890 Kč 420 Kč
17-18 225 Kč 53 Kč 780 Kč 182 Kč  2 100 Kč 490 Kč
19-20 240 Kč 60 Kč 832 Kč 208 Kč  2 240 Kč 560 Kč
21-22 255 Kč 60 Kč 884 Kč 208 Kč  2 380 Kč 560 Kč
23-24 270 Kč 68 Kč  936 Kč 234 Kč  2 520 Kč 630 Kč
25-26 285 Kč 68 Kč 988 Kč 234 Kč  2 660 Kč 630 Kč
27-28 300 Kč 75 Kč 1 040 Kč 260 Kč  2 800 Kč 700 Kč
29-30 315 Kč 75 Kč 1 092 Kč 260 Kč  2 940 Kč 700 Kč
31-32 330 Kč 83 Kč 1 144 Kč 286 Kč  3 080 Kč 770 Kč
33-34 345 Kč 83 Kč 1 196 Kč 286 Kč  3 220 Kč 770 Kč
35-36 368 Kč 90 Kč 1 274 Kč 312 Kč  3 430 Kč 840 Kč
37-38 383 Kč 90 Kč 1 326 Kč 312 Kč  3 570 Kč 840 Kč
39-40 398 Kč 98 Kč 1 378 Kč 338 Kč  3 710 Kč 910 Kč
41-42 413 Kč 98 Kč 1 430 Kč 338 Kč  3 850Kč 910 Kč
43-44 428 Kč 105 Kč 1 482 Kč 364 Kč  3 990 Kč 980 Kč
45-46 443 Kč 105 Kč 1 534 Kč 364 Kč  4 130 Kč 980 Kč
47-48 458 Kč 113 Kč 1 586 Kč 390 Kč  4 270 Kč 1 050 Kč
49-50 473 Kč 113 Kč 1 638 Kč 390 Kč  4 410 Kč 1 050 Kč
nad 50 (síťové) 488 Kč 135 Kč 1 690 Kč 468 Kč  4 550 Kč 1 260 Kč
 
     
     
     
  OSTATNÍ BEZPLATNÁ PŘEPRAVA  
 

a) kočárek s dítětem, občané nad 70 let včetně, držitelé Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského
b) policisté České republiky a Justiční stráže Okresního soudu v Děčíně, strážníci Městské policie v Děčíně pouze v uniformě, asistenti prevence kriminality Městské policie v předepsaném stejnokroji a po předložení průkazu zaměstnance,
c) pracovníci střediska městských služeb v pracovní dny od 06:00 do 15:00 hodin po předložení průkazu,
d) jedna pojízdná taška na kolečkách, e) pes přepravovaný ve schráně, která nepřesáhne rozměry 20x30x50 cm.

 
     
  ZPŮSOB ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH  
  Nástup do vozidla je určen předními dveřmi. Cestující je povinen platit jízdné a přepravné jen v odpočítaných mincí (1,-; 2,-; 5,-; 10,-; 20,-; 50,-Kč), které je povinen si připravit před nástupem do autobusu a bez prodlení a vyzvání je vhodit do mincovního systému nebo přiložit čipovou kartu ke čtečce zabudované v mincovním systému. Zlevněné, celodenní nebo skupinové jízdné musí cestující nahlásit před vhozením mincí nebo před přiložením čipové karty ke čtečce. Přeplatek jízdného mincovní systém nevrací!!!  
     
  Na všech linkách platí jízdenka REGIONet Labe – Elbe. Pracoviště předprodeje jízdenek se nachází na autobusovém náraží v Uhelné ulici, Děčín IV. Dobíjení čipových karet a zakoupení jízdenky REGIONet Labe – Elbe je také možné v autobusech DpmD, a.s. . Úplné znění tarifních a smluvních přepravních podmínek pro veřejnou silniční osobní dopravu je přístupné zde pod tímto odkazem  
     
     
  Smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje [PDF, 3 MB] (27.3.2018) S platností od 1. 9. 2018. Včetně příloh: seznam dopravců zapojených do DÚK, seznam linek zapojených do DÚK, seznam zón a jejich přiřazení do nadzón v DÚK, matice povolených cest DÚK  
  Tarif Dopravy Ústeckého kraje [PDF, 9,8 MB] (27.3.2018) S platností od 1. 9. 2018  
  Ceník jízdného Dopravy Ústeckého kraje [PDF, 221 kB] S platností od 1. 9. 2018  
  Tarifní mapa Dopravy Ústeckého kraje [PDF, 4,6 MB] S platností od 1. 9. 2018  
  Matice tarifních jednic [PDF, 1,3 MB] S platností od 1. 9. 2018  
     
     
   
     
 

 

 
 
 
  aktualizováno 16.08.2018 7:36